Khay Gỗ Chữ Nhật - Bán Sỉ / Xuất Khẩu

Khay Gỗ Chữ Nhật” là một trong những sản phẩm được khách hàng ưa chuộng hiện nay. Một dòng sản phẩm được làm thủ công và có giá trị sử dụng và nghệ thuật cao.

Description

Khay Gỗ Chữ Nhật là một trong những sản phẩm được khách hàng ưa chuộng hiện nay. Một dòng sản phẩm được làm thủ công và có giá trị sử dụng và nghệ thuật cao.

Bản Sỉ & Xuất Khẩu

Khay Gỗ đựng đồ ăn, đĩa Gỗ đẹp, Khay Gỗ Tròn, , Khay Gỗ Trang Trí , Decor 5

Khay Gỗ đựng đồ ăn, đĩa Gỗ đẹp, Khay Gỗ Tròn, , Khay Gỗ Trang Trí , Decor 3, Chữ Nhật 3
Khay Gỗ đựng đồ ăn, đĩa Gỗ đẹp, Khay Gỗ Tròn, , Khay Gỗ Trang Trí , Decor 3, Chữ Nhật 3
Khay Gỗ đựng đồ ăn, đĩa Gỗ đẹp, Khay Gỗ Chữ Nhật, , Khay Gỗ Trang Trí , Khay Gỗ Decor 5
Khay Gỗ 20x13cm

 

Khay Gỗ đựng đồ ăn, đĩa Gỗ đẹp, Khay Gỗ Chữ Nhật, Trang Trí , Decor 4
Khay Gỗ Đựng Thức Ăn Chử Nhật

 

CÁC SẢN PHẨM THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG CỦA LÀ XANH

1/ Khay Gỗ Đựng Ly; 2/ Khay Gỗ Hình OVal ; 3/ Khay Gỗ Hình Gấu; 4/ Đĩa Gỗ Tròn; 5/ Khay Gỗ Chữ Nhật; 6/ Đĩa Từ Mo Cau

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Khay Gỗ Chữ Nhật – Bán Sỉ / Xuất Khẩu”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sản phẩm mới