bao gồm các loại ống hút bã mía,  bột bắp … và các sản phẩm khay, dĩa , hộp cơm bằng vật liệu thân thiện môi trường.