Những chiếc ly tre Tinh Tế

Thien Su 3

Những chiếc ly tre Tinh Tế

Những chiếc ly tre được người bạn Khát Vọng Xanh của chúng tôi truyền tải các thông điệp về cuộc sống một cách tinh tế và mộc mạc


THÂN NGƯỜI KHÓ ĐƯỢC, PHẬT PHÁP KHÓ TÌM!

Chính vì vậy, ta phải biết trân quý cái thân này, tinh tấn rèn luyện theo lời Phật dạy để trở nên có ích cho cộng đồng, xã hội.

Nguyện gieo duyên cho mọi người đến được với Chánh pháp của Đức Phật từ bi.?
Namo Sakya Muni Buddha

——————————————————————————————————————–

Thien Su 1
Chiếc Ly Tre Vẽ ảnh Đức Đạt Lai Lạt Ma
Thien Su 2
Những Lời Dạy Thiết Thực

Leave a Reply