Chiếc Đĩa Mo Cau & Bữa Cơm Chay Nhẹ Nhàng

Cơm Chay

Chiếc Đĩa Mo Cau & Bữa Cơm Chay Nhẹ Nhàng

Một khách hàng của Là Xanh đã chia sẽ một số điều sau khi sử dụng đĩa mo cau.

——————————————————————————————————-
“Thịt thà xương máu tanh hôi
Cỏ cây rau củ cũng rồi bữa ăn
Đức từ bi lòng hằng thể hiện
Không sát sinh lòng thiện ta còn
Lạt tay tuy chẳng ngọt ngon
Còn hơn thú vị cơm chan máu hồng.”

Leave a Reply